Χρησιμοποιώντας καθημερινά χρηστικά αντικείμενα, ο Νίκος Καλαφάτης επιλέγει προσεκτικά και αξιοποιεί απροσδόκητα αδιάφορα objectstrouves. Συνδυάζοντάς τα απρόσμενα και προσδίδοντάς τους εσωτερική κινησιολογία και φωτισμό, τα καλαφατικά όντα αποκτούν αυτοενέργεια και αυτοδυναμία.

Αθηνά Σχινά

Συμβολικό όχημα στη φυγή ετούτη από όλα τα τρέχοντα το πλοίο, άλλοτε εφοδιάζεται με σκάλες που οδηγούν στον ουρανό, και άλλοτε επανδρώνεται με ονειρικούς ταξιδιώτες που αποκαλύπτονται αποσπασματικά από τα φινιστρίνια, ζωγραφισμένοι με μικρογραφική ενδελέχεια.