Συμβολικό όχημα στη φυγή ετούτη από όλα τα τρέχοντα το πλοίο, άλλοτε εφοδιάζεται με σκάλες που οδηγούν στον ουρανό, και άλλοτε επανδρώνεται με ονειρικούς ταξιδιώτες που αποκαλύπτονται αποσπασματικά από τα φινιστρίνια, ζωγραφισμένοι με μικρογραφική ενδελέχεια.